Algemene Voorwaarden

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn prijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. De prijzen van de wandelreizen zijn arrangementprijzen berekend voor twee personen, die een tweepersoonskamer delen. Zij delen dus samen ook in de kosten van het bagage vervoer.

Loopt u de wandelreis alleen dan is het bagage vervoer duurder, tenzij er andere boekingen zijn die op dezelfde dagen de zelfde trajecten lopen. 

Reserveringen

Reserveringen worden door ons schriftelijk per e-mail bevestigd, onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden. Indien de gast niet instemt met de reservering of de algemene voorwaarden, dan kan de gast dit binnen drie dagen per e-mail kenbaar maken en dan vervalt deze reservering. Na deze drie dagen is de bevestigde reserveringsopdracht een bindende overeenkomst.

Aanbetaling

Bij reservering wordt een aanbetaling van een derde deel van de totale reissom in rekening gebracht. Op de bevestigde reserveringsopdracht wordt de aanbetaling vermeld. De aanbetaling dient binnen 7 kalenderdagen na reservering, doch voor de aanvang van het arrangement, betaald te worden op de Nederlandse of Duitse bankrekening van Landferienhaus Linde. Wanneer Landferienhaus Linde de aanbetaling niet tijdig ontvangt, behoudt zij het recht de accomodatie(s) aan andere gasten aan te bieden, onverminderd alle overige rechten die voortvloeien uit de door de gast aangegane overeenkomst.

Betaling

Voor een hotelwandelreis geldt dat de gehele reissom 6 weken voor aanvang van de reis betaald moet zijn op de Duitse bankrekening van Landferienhaus Linde.

Indien de rekeningen van Landferienhaus Linde niet of niet tijdig worden voldaan, dan worden aanmaningskosten en vertragingsrente in rekening gebracht. De gast is aansprakelijk voor de eventueel te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten.

Annulering

Annulering kan alleen schriftelijk per brief of e-mail. Denkt u er in het geval u per e-mail annuleert, uw e-mail van een ontvangst- en leesbevestiging te voorzien en te controleren dat u van ons dan de bevestiging ook terugontvangt.

In geval van annulering gelden de artikelen 1, lid 4 en 9, lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden.

Annulering door de reiziger

Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

• annulering tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom, minimaal € 35
• annulering vanaf de 56e tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom
• annulering vanaf de 42e tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
• annulering vanaf de 28e tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
• annulering vanaf de 14e tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
• annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij annulering brengen wij u voor de afhandeling van uw reservering en annulering € 50 behandelingskosten in rekening.

Annuleringsverzekering

Het eventuele afsluiten van een annuleringsverzekering is aan de klant. Heeft u een annuleringsverzekering afgesloten en een geldige annuleringsreden, dan vergoedt de verzekering u de door ons in rekening gebrachte kosten.

Wijzigingen in de reis

Het laten wijzigen van het reisschema, de data of de hotels kan alleen schriftelijk per brief, fax of e-mail aangevraagd worden. Voor het doorvoeren van de wijziging van uw reservering kunnen € 50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

De gast en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Landferienhaus Linde en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de pensionkamer of het vakantie appartement kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.
Landferienhaus Linde is rookvrij. Bij andere accommodaties kan uw kamer ook rookvrij zijn. Wanneer er in de pensionkamer, suite of het vakantie appartement gerookt is, brengen wij schoonmaakkosten in rekening voor de reiniging van beddegoed, tapijten, gordijnen enzovoorts.
• Voor een pensionkamer of -suite bedragen de schoonmaakkosten € 100.
• Voor een vakantie appartement bedragen de schoonmaakkosten € 200.

Kortingen en Vroegboekkorting

Op boekingen in onze eigen accommodatie die meer dan 4 nachten zijn geven wij 10% vroegboekkorting op reserveringen die tenminste 60 dagen voor de aankomstdatum gedaan worden.
De vroegboekkorting wordt berekend over de basisprijs. Dit is bij vakantie appartementen over de logies-prijs en bij pensionkamers en suites over de logies met ontbijt prijs. Bij arrangementen wordt de vroegboekkorting over de arrangementsprijs berekend.
In het geval van kortingsacties wordt uitsluitend de hoogste korting of het het hoogste kortingspercentage berekend.
Kortingen gelden niet op diensten van derden, zoals o.a. fietshuur en wandelkaarten.

Bagagevervoer

Omvang

Indien u bagagevervoer geboekt heeft bij uw wandelreis dan vervoeren wij één koffer of één tas per persoon, met een maximaal gewicht van 17 kg. Bagagestukken zwaarder dan 17 kg worden geweigerd. Flexibele ‘kleerkasten’ met kleerhangers worden niet meegenomen. Houd er bij uw keuze rekening mee dat de bagage door het herhaalde laden en lossen tegen een stootje moet kunnen.

Transport

U krijgt bagagelabels bij uw reisdocumenten. Zorg ervoor dat deze voorzien zijn van uw naam (voor groepen alstublieft de groepsnaam), evenals het totale aantal onder deze naam te vervoeren bagagestukken en hang deze bagagelabels absoluut aan elke bagagestuk. Gelieve uw bagage elke dag voor 09:00 uur bij de receptie van uw onderkomen af te geven. Uiterlijk om17.00 uur – maar doorgaans eerder – krijgt u uw bagage terug in het volgende hotel. Eventuele uitzonderingen op deze regeling krijgt u per telefoon.

Aansprakelijkheid

Opmerking: In geval van een verlies of beschadiging van bagage, zijn wij alleen aansprakelijk indien deze door ons werd veroorzaakt en dit onmiddellijk na het optreden bij ons gemeld is. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal € 200, - per persoon.

Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor:

·         schade aan bagage met een totaal gewicht van meer dan 17 kg,

·         optische schade en schade aan handgrepen en wieltjes,

·         voorwerpen die doorgaans niet worden vervoerd in reisbagage.

Reisbagage Beperkingen

Voorwerpen die uitgezonderd zijn van aansprakelijkheid, zijn: breekbare of bederfelijke goederen, waardevolle voorwerpen zoals geld of andere betaalmiddelen, bijous, juwelen, edelmetalen, camera's, computers, laptops, tablets, mobiele telefoons of andere elektrische of elektronische apparaten, gegevensdragers, instrumenten waaronder ook muziekinstrumenten, waardepapieren of andere waardevolle of zakelijke documenten, monsters, legitimatie bewijzen en paspoorten, huis- en autosleutels, medicijnen en medische hulpmiddelen. Deze zaken zijn geen onderdeel van normale wandel of fiets reisbagage en daarvoor wordt door ons geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Langenbach, augustus 2020